Du är här: SiV i Landstinget

SiV i Landstinget

Efter 2014 års val har SiV fem ordinarie ledamöter och tre ersättare i landstingsfullmäktige.
Nedanstående sammanställning visar våra förtroendevala i landsting och region
under perioden 2015 - 2018.

 

Landstingsfullmäktige

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle (Gruppledare)   
    Birgitta Wessmark, Forshaga
    Görel Hopman, Kristinehamn          
    Malin Larsson, Deje
    Jan Carling, Edsvalla

Ersättare:
    Berit Larsson, Karlstad
    Helena Granvik, Säffle
    Oscar Karlsson, Torsby

Landstingsstyrelsen   

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle

Ersättare:
    Birgitta Wessmark, Forshaga                
              

Sjukhusutskottet

Ledamot:
     Marianne Utterdahl, Säffle
Arbetsutskottet

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle 
Primärvårds- och psykiatriutskottet

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle  (Ordförande) 
Teknikutskottet 

Ersättare:
    Birgitta Wessmark, Forshaga
Styrgrp för barn och ungd. psyksika hälsa  
 
Representant:
    Marianne Utterdahl, Säffle 
Styrgrupp för Beroendecentrum               

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle
Hälso- och sjukvårdsberedningen

Ledamot:
    Jan Carling, Edsvalla

Ersättare:
    Oscar Karlsson, Torsby 
Framtidsberedningen

Ledamot:
    Helena Granvik, Säffle
.
.
.
Demokratiberedningen

Ledamot:
    Berit Larsson, Karlstad 
Patientnämnden 

Ledamot:
    Birgitta Sjögren Sundberg, Torsby
Krisledningsnämnden

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle 
Valberedningen

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle  
Landstingets Handikappråd (LHR)

Ledamot:
    Birgitta Wessmark, Forshaga 
Landstingets Pensionärsråd (LPR)

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle 
Förvaltningsrätten

Nämndemän:
    Christina Köhl Boss, Karlstad
    Michael Utterdahl, Säffle 
Hovrätten

Nämndeman:
    Kjell Rosell, Säflle
.
Jurymän enl. 12 kap §3 Tryckfrihetsförordn.    

Juryman:
    Birgitta Sjögren Sundberg, Torsby 
Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen  

Ersättare:
    Marianne Utterdahl, Säffle 
Viltförvaltningsdelegationen


Ledamaot:
    Hans Kringstad, Säffle 

Revisorer för landst. och underlydande institutioner 

Ledamot:
    Örjan Ström, Säffle

Nätverk: Hälsa - Demokrati (NHD)

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle 
 

SiV i Region Värmland

Rgionfullmäktige

Ledamot:
    Görel Hopman, Kristinehamn
    Berit Larsson, Karlstad

Ersättare:
    Marianne Utterdahl, Säffle
    Birgitta Wessmark, Forshaga                                                  

Regionstyrelsen

Ersättare:
    Marianne Utterdahl, Säffle      
                                                            
Kollektivtrafiknämnden

Ersättare:
    Irene von Dolwitz, Säffle
Värmland Trafik AB (VTAB)

Ersättare:
    Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle
Stiftelsen Värmlands Museum

Ersättare:
    Birgitta Sjögren Sundberg, Torsby
Wemland Opera

Ersättare:
    Ingegerd Wikström
Regionfullmäktiges Bugetberedningsgrupp

Ledamot:
    Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle
Friskvården i Värmland

Ledamot:
    Cristina Köhl Boss, Karlstad
Interreg Sverige - Norge

Ersättare:
    Ingegerd Welin Fogelberg, Säffle
Valberedningen

Ledamot:
    Marianne Utterdahl, Säffle

Ersättare:
    Birgitta Wessmark, Forshaga