Ingegerd Welin Fogelberg

ingegerd_f_ver4.jpgJag är gift med Erik Fogelberg och tillsammans har vi 4 barn och 12 barnbarn.
 Vi bor i Säffle sedan 39 år. 

Jag har arbetat inom skogsindustrin i 23 år med bl.a metodutveckling och kvalitetssäkring. Dessförinnan arbetade jag inom läkemedelsindustrin. Har efter pensioneringen haft kurser i pappersteknik och uppdrag som teknisk bedömare vid revision av ackrediterade lab.
 Numera ägnar jag mig mest åt politik, trädgårdsarbete och barnbarn. 
Jag uppskattar småstadens alla fördelar med närhet till det viktigaste man behöver inklusive närheten till naturen.

Mina hjärtefrågor är bl.a Säffles framtida utveckling och hur vi ska öka befolkningen i kommunen.
Mina tre barnbarn som bor i Säffle ska kunna få en gedigen skolutbildning med valmöjligheter som gör dem behöriga till vidare studier, de ska kunna utveckla sina fritidsintressen och de ska kunna få en sjukvård som även innefattar specialistvård, t.ex barnläkarkonsultation.

Jag är mycket miljöintresserad och anser att en hållbar utveckling är en av nycklarna till framgång för vår kommun och i vår vison 2026
säger vi att vårt mål är att leda hållbar utveckling. För att ha en chans att nå målet måste Säffle
kommun  profilera sig bättre och satsa på när-producerade och ekologiska varor och tjänster.

Att bygga och renovera energisnålt ingår också i en hållbar utveckling liksom satsning på bio-, sol-,
och vindenergi. Här vi har gott om ”råvara”.

Om Du vill prata politik med mig når Du mig via mail ingegerd.welinfogelberg@telia.com eller

telefon: 073-372 8313,  0533-16417