Du är här: SiV i Kommunen

SiV i Kommunen

SiV i Säffle 

SiV har 6 mandat av 41 i Säffles kommunfullmäktige efter 2014 års val.

I vårt handlingsprogram beskriver vi vår politik och vi tar aktiv del i Säffles framtid på alla områden. 
Nedanstående sammanställning visar vår representation under perioden 2015 - 2018.

 

Kommunfullmäktige
Ordinarie:                                                                     
     Ingegerd Welin Fogelberg
     Marianne Utterdahl

     Leif "Parren" Pettersson
     Ann Melitshenko
     Mats Ahlstrand
     Nils Liedberg
Ersättare:
     Sebastian Hidén
     Irene von Dolwitz
     Ingalill Rosell
 

Kommunstyrelsen
Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordf.
      Leif "Parren" Pettersson
Ersättare:
     Mats Ahlstrand 

 Kommunstyrelsen   Au
 Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

 

Socialnämnden
Ordinarie:
     Marianne Utterdahl, ordförande
     Helene Agdén
Ersättare:
     Ingalill Rosell  

 

Socialnämnden  Au
Ordinarie:
     Marianne Utterdahl, ordförande
Ersättare:
     Helene Agdén 


Barn och Utbildningsnämnden
Ordinarie:
     Leif ”Parren” Pettersson
     Elisabeth Wargh
Ersättare:
     Helena Granvik    

Barn och Utbildningsnämnden  Au
Ordinarie:
     Leif ”Parren” Pettersson
Ersättare:
    Elisabeth Wargh

 

Kulturnämnden
Ordinarie:
    Maria Skoogh
Ersättare:
     Kjell Ohlson
 

Kulturnämnden  Au
Ersättare:
     Maria Skoogh
  

 

Teknik och Fritidsnämnden
Ordinarie:
     Mats Ahlstrand
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson

 

Miljö och Byggnadsnämnden
Ordinarie:
     Asema Dzafic, vice ordförande
     Michael Utterdahl
Ersättare:
     Irene von Dolwitz
     Maria Skogh

 

Kommunföretag
Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordförande
Ersättare:
     Leif "Parren" Pettersson
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare

Forskningen
Ordinarie:
     Björn Dillner
Ersättare:
     Maria Skogh 


 

SäBo – Säfflebostäder
Ordinarie: 
     Örjan Ström, vice ordförande
Ersättare:
     Maria Skogh
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare

SäKom – Säffle Kommunikationsaktiebolag  
Ordinarie:
     Björn Brunzell
Ersättare:
      Erik Fogelberg
Lekmannarevisor:
      Anita Dahlin

Säffle Kedjan 2 AB
Ordinarie:
     Björn Dillner
Ersättare:
     Maria Skogh 
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare
 
Säffle fjärrvärme AB
Ordinarie:
     Ingegerd Welin Fogelberg
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare 

Valberedningen
Ordinarie:
      Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordförande 
Ersättare:
      Leif "Parren" Pettersson
 
Krisledningsnämnden
Ordinarie:
      Ingegerd Welin Fogelberg, vice ordförande
Ersättare:
      Leif "Parren" Pettersson
 
Valnämnden
Ordinarie:
      Maria Skogh
Ersättare:
      Lena Svensson
 
Värmlands Tingsrätt
Nämndeman:
      Michael Utterdah

 

Gode män vid fastighetsbildningar
God man:
      Örjan Ström
 
Revisor - Stiftelser
Revisor:
      Anita Dahlin
Regionfullmäktige
Ersättare:
      Ingegerd Welin Fogelberg
      Leif "Parren" Pettersson
      
Värmlands läns Vårdförbunds direktion
Ordinarie:
      Marianne Utterdahl

 
Drift- och servicenämnden i Värmlands län 
Ersättare:
      Ingegerd Welin Fogelberg
 
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands län
Ordinarie:
      Marianne Utterdahl